Neden Türkçe öğreniyoruz? | Why learn Turkish?

Türkçede denildiği gibi ‘bir dil, bir insandır’. Bir dil biliyorsanız bir, iki dil biliyorsanız iki, üç dil biliyorsanız üç yani ne kadar çok dil biliyorsanız o kadar çok insansınız. Bir başka anlatımla her dil o dili yaratan insanların alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini yani kültürlerini yansıtır. Öğrendiğiniz her dil başka bir kültüre pencerinizi açar, size insanlığın geniş mirasını getirir, ufkunuzu genişletip sizi daha anlayışlı daha bilgili kılar.

Evde konuştuğunuz Türkçeyi daha da geliştirmek, Türkçe haber, gazete, dergi, roman ve benzeri edebiyat eserlerini okuyup anlayabilmek, Türkiye kültürünü daha yakından tanımak Türkçe derslerinin size verecekleri arasındadır. Aşağıda Türkçe derslerinde hangi konularda yoğunlaştığımızı bulacaksınız.


As the saying goes in Turkish “one language means one person”. If you speak one language you are one person, if you speak two you are two people, if three you are three people in other words you are as many people as the number on languages you speak. Put it differently every language is a reflection and medium of the traditions and culture of the people who created it. Every language you learn opens a window into another culture, brings more of human heritage to you, expands your horizon and makes more knowledgable and tolerant.

Improving your home language, being able to read and understand Turkish papers, magazines, novels and other literary work, knowing about Turkish culture closely are among the skills you will attain in Turkish lessons. You will find what we focus in Turkish lessons below.

Anahtar Aşama | KS4 Key Stage 4

Sizi Türkçe sınavına hazırlamak için kendinizi, arkadaşlarınızı ve ailenizi nasıl anlatacağınız üzerinde yoğunlaşıyoruz. Türkçe sıfatlar kullanarak dilimizi nasıl renklendireceğimizi öğreniyoruz. Yaşadığımız yer, günlük ve boş zaman aktivitelerimiz de işlediğimiz konulardan. Bunları işlerken Türkçe dilbilgisi üzerinde durup, zamanlar, zaman çekimleri, zamirler ve Türkçe son ekler üzerinde duruyoruz. Türkiye kültürü, gelenekleri, bayramları, yemekleri, gezip görülecek yerleri, sanatları ve toplumsal sorunları da işlediğimiz konular arasındadır. Bilgilendirmenin ötesinde sizin okuma, dinleme, yazma ve konuşma yeteneklerinizi geliştirmek asıl amacımızdır.


We focus on being able to talk about your friends, your family and yourself to get you ready for Turkish examination. We learn how to put colour in our language by using adjective. The area that we live, daily and leisure time activities are some of the topics. We focus on tenses, pronound and Turkish suffixes while studying these topics. Turkish culture, traditions, festivals, food, attractions, art and social issues are some other topics. Beyond expanding your we aim at improving your reading, listening, writing and speaking skills.

Anahtar Aşama KS5 | Key Stage 5

Bu aşamada Türk edebiyatı, sanatı ve toplumsal sorunları üzerinde ileri düzeyde yoğunlaşarak Türkçenizi geliştirebilirsiniz. Bir roman yanısıra bir filim veya ikinci bir roman üzerinde çalışmanız ve verilmiş belirli toplumsal sorunlardan birini araştırmanız gerekir. Gireceğiniz sınav bu üç konuya ek olarak genel okuma, yazma ve dinleme yetilerinizi de sınayacaktır.


At this stage you can focus on Turkish literature, art and social issues at an advanced level and improve your Turkish. In addition to studying a novel, you need to study a film or a second novel and do research into one of the given social issues. You will be tested on your reading, writing, listening and speaking skills, as well as these three areas in the exam.

Enrichment

Specialist teachers visit lessons to teach or lecture students. Students have the opportunity to see the language explained from unusual angles and thought-provoking approaches. European Languages day activities and special lessons. Special creative grammar lessons. Student take over lessons. Iconic music or films lessons to reinforce relevant topics offered in the curriculum. Cross-curricular lessons with Music, Art, Science, Geography and History. Cinema trips and plays also feature in our enrichment programme.

Career and future pathways

Jobs directly related to the qualification include:

Jobs where your qualification would be useful include: